ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος : Κούτσικος Γεώργιος

Αντιπρόεδρος : Γρηγοράκος Ιωάννης

Γεν. Γραμματέας : Μαγγιώρος Δημήτριος

Ταμίας : Μάστορης Σταύρος

Μέλος : Δεσφινιώτης Βασίλειος