ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2019-2021

 
 

Πρόεδρος : Κούτσικος Γεώργιος

Αντιπρόεδρος : Μαγγιώρος Δημήτριος

Γεν. Γραμματέας : Mατσαγγούρας Φώτης

 

Ταμίας : Μάστορης Σταύρος

Μέλος : Τριανταφύλου Χρήστος