ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2019-2021

 
 

Πρόεδρος : Κούτσικος Γεώργιος

Αντιπρόεδρος : Μαγγιώρος Δημήτρης 

Γεν. Γραμματέας : Mατσαγγούρας Φώτης

Ταμίας : Μάστορης Σταύρος

Μέλος : Τσέπας Γεώργιος