ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2022-2025

 
 

Πρόεδρος : Mαγγιώρος Δημήτρης 

 

Αντιπρόεδρος : Κούτσικος Γιώργος 

Γεν. Γραμματέας : Μαρδάκης Γιώργος 

Ταμίας : Μάστορης Σταύρος

Μέλος / Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων : Mατσαγγούρας Φώτης