ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

# Δασικό ( Woodland )                    

Όπως αναφέρει και το όνομα του ,τα σενάρια διεξάγωνται μέσα σε δασικό περιβάλλον ,με φυσικά εμπόδια όπως την μορφολογία του εδάφους ,δέντρα ,ποτάμια ,πυκνή βλάστηση .

Είναι απο τα πεδία που προσφέρει αληθοφάνεια και έντονη αδρεναλίνη στον παίχτη .Οι αποστάσεις των αντιπάλων είναι συνήθως μακρινές γιαυτό και προσφέρονται περισσότερο απο οποιοδήποτε άλλο χώρο για την χρήση SNIPER . 

# Αστικό Περιβάλλον ( Urban )


Εγκαταλελλειμένα κτήρια ,συγκροτήματα κτηρίων ,στρατιωτικές βάσεις , εργοστάσια , συνθέτουν ένα δυναμικό περιβάλλον για σεναρία ( Urban ) .

Τα σενάρια εξελίσσονται εξωτερικά αλλά και εσωτερικά των κτηριακών εγκαταστάσεων πάντα σε οριοθετημένο χώρο ,με τις αποστάσεις των αντιπάλων να είναι κοντινές . 

# Εντός Κτηρίων ( C.Q.B )


Τα σενάρια που εξελλίσονται σε ( C.Q.B ) ,ανήκουν κατά κάποιο τρόπο στο Αστικό περιβάλλον με την μόνη διαφορά ότι το παιχνίδι παίζεται ΜΟΝΟ  εσωτερικά στα κτήρια ,με τις αποστάσεις των αντιπάλων να είναι αρκετά κοντινές .

Γιαυτό και σε αυτά τα παιχνίδια τα όρια των FPS είναι χαμηλά  < 350 fps