H φροντιδα των οπλων airsoft

Μπαταρίες  

Η τάση της μπαταρίας (σε βολτ, V) καθορίζεται από τον αριθμό των στοιχείων που υπάρχουν στο pack (συστοιχία). Για να βρούμε την τάση του pack πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό των στοιχείων επί 1.2 βολτ, π.χ. 7 στοιχεία επί 1.2 V = 8.4 V, ενώ 8 στοιχεία επί 1.2V = 9.6 V. Η ποσότητα της τάσης καθορίζει το ρυθμό βολής του όπλου και το πόσο ισχυρό ελατήριο μπορούμε να εγκαταστήσουμε στο όπλο. Η χωρητικότητα της μπαταρίας (σε mAh) συνήθως είναι τυπωμένη στα στοιχεία. Η ποσότητα αυτή μας δείχνει τη χρονική διάρκεια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το όπλο και το για πόσες ώρες θα χρειαστεί να φορτίσουμε τη μπαταρία.
Ποτέ μην τραβάτε τις μπαταρίες από τα βύσματα και προσέχετε να μην καταστρέψετε τη μόνωση των καλωδίων. Η επαφή ενός σύρματος της μπαταρίας με ένα άλλο σύρμα ή μεταλλικό αντικείμενο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και πιθανά φωτιά.
Καλό είναι να αποσυνδέετε τις μπαταρίες από το όπλο σας όποτε δεν το χρησιμοποιείτε. Φυλάξτε τη μπαταρία σε ένα δροσερό και ξηρό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Ποτέ μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε ανοικτή φλόγα και μην προσπαθείτε να αποσυναρμολογήσετε ή να ανοίξετε τα στοιχεία. Όταν η ζωή της μπαταρίας τελειώσει, δεν πρέπει να πετιέται στα οικιακά σκουπίδια, αλλά στα σημεία ανακύκλωσης μπαταριών (ΑΦΗΣ).

Η αλλαγή των μπαταριών

Μην υπερφορτίζετε τις μπαταρίες! Αν υπερθερμανθούν, μπορεί να πάθουν βλάβη ή να προκαλέσουν πυρκαϊά. Διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες του φορτιστή πριν επιχειρήσετε να φορτίσετε τη μπαταρία σας. Δεν είναι όλοι οι φορτιστές κατάλληλοι για όλες τις μπαταρίες! Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το σωστό φορτιστή που προορίζετε για τον τύπο της μπαταρίας σας, π.χ. αν θέλετε να φορτίσετε μια μπαταρία Nimh 9.6 V, βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μπαταρίες 9.6.V και ειδικά μπαταρίες Nimh. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά βύσματα σύνδεσης της μπαταρίας με το φορτιστή. Υπολογίστε τον κατάλληλο χρόνο που απαιτείται για τη φόρτιση της μπαταρίας διαιρώντας τη χωρητικότητα της μπαταρίας (τα mAh) με την παροχή του φορτιστή σε mA, π.χ. ένας φορτιστής  με παροχή 250 mA θα χρειαζόταν 6 ώρες για να φορτίσει μια πλήρως εκφορτισμένη μπαταρία χωρητικότητας 1500 mAh. Κάθε φορτιστής είναι διαφορετικός, οπότε πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης του πριν φορτίσετε τη μπαταρία σας.
Αν δεν είστε σίγουροι για την κατάσταση εκφόρτισης της μπαταρίας σας και θέλετε να τη φορτίσετε, συνδέστε τη με το φορτιστή και ελέγχετέ τη κάθε 5 – 10 λεπτά. Αν η μπαταρία ζεσταθεί ελαφρά, τότε θεωρείστε τη πλήρως φορτισμένη. Αν ζεσταθεί πολύ, αποσυνδέστε τη αμέσως από το φορτιστή!
Θυμηθείτε, οι μπαταρίες NiCad πρέπει να εκφορτίζονται πλήρως πριν επαναφορτιστούν. Χρησιμοποιείστε τον κατάλληλο εκφορτιστή για την εκφόρτιση της μπαταρίας, ή εκφορτίστε την πλήρως με κανονική χρήση του όπλου, πριν την επαναφορτίσετε.

Η ρύθμιση του μηχανισμού hop-up

Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε με ακρίβεια τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης για τη ρύθμιση του μηχανισμού hop-up (που καθορίζει την ακριβή πορεία της βολίδας στον αέρα). Ανάλογα με την ταχύτητα βολίδας που επιτυγχάνει το όπλο σας, θα χρειαστείτε μέχρι και 30 μέτρα ακτίνα βολής για να ρυθμίσετε το μηχανισμό hop-up. Προσπαθείστε να επιτύχετε όσο πιο επίπεδη τροχιά της βολίδας είναι δυνατόν. Όλα σχεδόν τα όπλα Airsoft έχουν πολύ ευαίσθητη ρύθμιση για το μηχανισμό hop-up. Μια πολύ μικρή μετακίνηση του τροχού ή μοχλού ρύθμισης μπορεί να προκαλέσει μεγάλες αποκλίσεις στην πορεία της βολίδας.
Η ρύθμιση του μηχανισμού hop-up μπορεί να αλλάξει από μόνη της σιγά-σιγά, καθώς το όπλο χρησιμοποιείται. Είναι αναμενόμενο ότι θα χρειάζεται να επαναρυθμίζετε περιοδικά το μηχανισμό hop-up. Πολλοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την τροχιά της βολίδας: η καθαριότητα της κάννης, η μάρκα της βολίδας ΒΒ, το βάρος της, ο άνεμος, η υγρασία και η πυκνότητα του αέρα. Μην υποθέτετε ότι το όπλο σας θα έχει παντού και πάντοτε τα ίδια χαρακτηριστικά βολής!

Ο καθαρισμός του όπλου airsoft

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε λιπαντικά πετρελαίου ή ισχυρούς διαλύτες ή απορρυπαντικά για τον καθαρισμό του όπλου σας. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό, μαλακό ύφασμα για να καθαρίσετε τα εξωτερικά μέρη του όπλου και σπρέι ελαίου σιλικόνης 100% για να καθαρίσετε την κάννη. Η συντήρηση των εσωτερικών μηχανισμών θα πρέπει να γίνεται μόνο από έναν εκπαιδευμένο επαγγελματία. Μην βυθίζετε ποτέ το όπλο σε οποιοδήποτε είδος λιπαντικού ή στο νερό! Τα υγρά και ο ηλεκτρισμός δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή! Τα ηλεκτρικά όπλα airsoft χρειάζονται μόνο ήπιο καθαρισμό. Το πιο σημαντικό είναι να καθαρίζετε τακτικά την κάννη.

Για να καθαριστεί σωστά η κάννη, πάρτε τη ράβδο καθαρισμού και προσαρμόστε στο άκρο της ένα πανάκι κατάλληλου μεγέθους. Ψεκάστε μια μικρή ποσότητα σπρέι σιλικόνης στο πανάκι. Πριν εισάγετε τη ράβδο καθαρισμού στην κάννη, απενεργοποιείστε το μηχανισμό hop-up. Αν τον αφήσετε ενεργοποιημένο, υπάρχει κίνδυνος να του κάνετε ζημιά και να σφηνώσετε τη ράβδο καθαρισμού στην κάννη. Εισάγετε προσεκτικά τη ράβδο καθαρισμού στην κάννη. Σκουπίστε απαλά με μια κίνηση εμπρός-πίσω την κάννη. Αλλάξτε πανάκι και επαναλάβετε τη διαδικασία, ώστε να καθαρίσετε όλα τα υπολείμματα από την κάννη. Όταν τελειώσετε τον καθαρισμό, κάντε μια δοκιμαστική βολή με το όπλο και κατόπιν ενεργοποιείστε και πάλι το μηχανισμό hop-up.
Σας συνιστούμε να επιστρέφετε το όπλο σας στην αντιπροσωπεία για επαγγελματικό καθαρισμό, λίπανση και συντήρηση μια φορά κάθε έξι μήνες περίπου.
 
Οι βολίδες BB

Χρησιμοποιείτε μόνο κορυφαίας ποιότητας βολίδες ΒΒ με τα αυτόματα ηλεκτρικά όπλα. Η χρήση κατώτερης ποιότητας βολίδων ΒΒ μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο όπλο σας και στην κάννη του, λόγω ατελειών στην κατασκευή και παραμόρφωσης των βολίδων ΒΒ κατώτερης ποιότητας. Τα όπλα αυτά είναι σχεδιασμένα για βολίδες ΒΒ με βάρος 0.20 γραμμαρίων ή βαρύτερες. Οι βολίδες που είναι ελαφρύτερες από 0.20 γραμμάρια θα προκαλέσουν δυσλειτουργία ή βλάβη στο όπλο. Μην επαναχρησιμοποιείτε τις βολίδες ΒΒ, διότι μπορεί επίσης να προκληθεί δυσλειτουργία ή βλάβη στο όπλο σας. Αν δεν είστε σίγουροι για το ποιες βολίδες ΒΒ πρέπει να χρησιμοποιήσετε, συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Η πλήρωση των γεμιστήρων

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει πολύ προσεκτικά και κατανοήσει το εγχειρίδιο οδηγιών σας σχετικά με την πλήρωση των γεμιστήρων. Προσοχή, πάντα να χρησιμοποιείτε καινούριες και καθαρές βολίδες ΒΒ. Οι βρώμικες ή παραμορφωμένες βολίδες ΒΒ μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία (μπλοκάρισμα) του γεμιστήρα ή του όπλου σας. Κρατήστε τα ξένα αντικείμενα και τη βρωμιά μακριά από τις βολίδες ΒΒ και τους γεμιστήρες σας! Πάντοτε αφαιρείτε και απορρίπτετε το μεταλλικό συνδετήρα από τη σακούλα με τα σφαιρίδια ΒΒ! Οι συνδετήρες αυτοί προκαλούν πολύ συχνά δυσλειτουργίες των γεμιστήρων. Περιοδικά λιπαίνετε τους γεμιστήρες σας ψεκάζοντας μικρή ποσότητα λιπαντικού σιλικόνης 100% μέσα στο γεμιστήρα. Αν ο γεμιστήρας σας έχει βρωμίσει αρκετά, θα πρέπει να τον αποσυναρμολογήσετε και να καθαρίσετε προσεκτικά τη βρωμιά και τη σκόνη, αλλά αυτή είναι μια εργασία που δεν πρέπει να γίνεται από άπειρους χρήστες. Οι γεμιστήρες μεγάλης χωρητικότητας είναι αρκετά περίπλοκοι μηχανισμοί. Για να λειτουργούν αξιόπιστα, θα πρέπει να γεμίζονται με τουλάχιστον 50 βολίδες ΒΒ. Θα πρέπει πάντοτε να υπάρχουν 20 βολίδες στο γεμιστήρα. Ένας πλήρως κουρδισμένος γεμιστήρας μπορεί να ρίξει το 50% – 75% της πλήρους χωρητικότητάς του πριν χρειαστεί πάλι κούρδισμα. Οι γεμιστήρες μεγάλης χωρητικότητας μπορεί να παρακουρδιστούν: αν ο τροχός κουρδίσματος κάνει ήχο κλικ-κλικ, τότε έχει κουρδιστεί υπερβολικά.
Αν ένας γεμιστήρας μεγάλης χωρητικότητας μπλοκάρει, χτυπήστε ελαφρά την πλευρά του σε μια επίπεδη επιφάνεια, ώστε να ξεμπλοκάρει ο τροχός κουρδίσματος.

Η απεμπλοκή του όπλου airsoft

 Τα όπλα airsoft συνήθως μπλοκάρουν λόγω υπερβολικής βρωμιάς στην κάννη, βρώμικες βολίδες ΒΒ, ξένα σώματα στον γεμιστήρα ή στην κάννη, ή υπερβολικά σφιγμένο μηχανισμό hop-up. Σε πιο ακραίες περιπτώσεις, ένα όπλο μπορεί να μπλοκάρει λόγω βλάβης ή παραμόρφωσης του μηχανισμού hop-up, βλάβης του ακροφυσίου, ή βλάβης του ελάσματος κίνησης του ελατηρίου. Αν μια βολίδα ΒΒ σφηνώσει (μπλοκάρει) μέσα στο όπλο, σταματήστε αμέσως να ρίχνετε. Αν συνεχίσετε να ρίχνετε, μπορεί να σπάσει ένα γρανάζι ή το πιστόνι. Χρησιμοποιείστε το άλλο άκρο της ράβδου καθαρισμού. Το άκρο αυτό έχει τομή υπό κλίση. Απενεργοποιείστε το μηχανισμό hop-up και εισάγετε το άκρο αυτό της ράβδου στην κάννη. Γυρίστε το όπλο ανάποδα και κοιτάξτε την έξοδο του γεμιστήρα. Σπρώξτε απαλά τη βολίδα ΒΒ πίσω προς την περιοχή της εξόδου του γεμιστήρα. Αφού οι βολίδες φύγουν από την κάννη, ρίξτε μερικές βολές χωρίς βολίδες. Αν το όπλο ακούγεται να λειτουργεί καλά, δοκιμάστε να ρίξετε και με βολίδες ΒΒ. Αν η δυσλειτουργία παραμένει, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο για επισκευές.  

Η ρύθμιση του ύψους του κινητήρα (μοτέρ)

Σας συνιστούμε η ρύθμιση αυτή να γίνεται από έμπειρο τεχνικό, μια και η λανθασμένη ρύθμιση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο κιβώτιο γραναζιών. Μια από τις βασικότερες ρυθμίσεις για τη σωστή λειτουργία του όπλου είναι εκείνη που γίνεται από τη βίδα ρύθμισης του ύψους του μοτέρ. Μια μικρή βίδα (τυπικά διαμέτρου 1.5 mm) βρίσκεται στο άκρο του πλαισίου του μοτέρ, συνήθως στη λαβή του όπλου. Αυτή η βίδα εξασφαλίζει ότι το μοτέρ βρίσκεται στη σωστή απόσταση από τα γρανάζια. Αν το μοτέρ είναι πολύ κοντά ή πολύ μακριά από το λοξό γρανάζι του μηχανισμού, θα ακούσετε ένα απαλό ή ισχυρό υψίσυχνο ήχο από το όπλο. Σε ακραίες περιπτώσεις, μια λανθασμένα ρυθμισμένη βίδα θα προκαλέσει μπλοκάρισμα του όπλου, μπορεί να σπάσει το λοξό γρανάζι ή το οδηγό γρανάζι στον άξονα του μοτέρ.  Η ρύθμιση του ύψους του κινητήρα γίνεται αρχικά στο εργοστάσιο, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις η λειτουργία του μοτέρ μπορεί να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή. Τότε θα ακούσετε ασυνήθιστους ήχους από το κιβώτιο γραναζιών. Σας συνιστούμε η επαναρύθμιση να γίνει από έμπειρο τεχνικό, διότι σε περίπτωση λάθους στη ρύθμιση μπορεί να προκληθεί βλάβη στα γρανάζια. Ένας υψίσυχνος ήχος δείχνει ότι το μοτέρ μπορεί να βρίσκεται πιο χαμηλά από το σωστό. Για να το διορθώσετε, θα πρέπει να γυρίσετε τη βίδα δεξιόστροφα, ώστε να ανεβεί πιο πάνω το μοτέρ. Γυρίστε αργά τη βίδα, κάνοντας δοκιμή με το όπλο σε ημιαυτόματη λειτουργία. Πρέπει να ακούσετε ένα σταθερό ήχο, τον ίδιο που ακούγατε όταν είχατε πρωτοχρησιμοποιήσει το όπλο σας. Αφού ακούσετε τέτοιο ήχο, αφήστε τη βίδα σε εκείνη τη θέση. Ένας υψίσυχνος, «γρατζουνιστός» ήχος δείχνει ότι το μοτέρ βρίσκεται πολύ ψηλά, ή ότι γυρίσατε υπερβολικά τη βίδα. Γυρίστε την αντίθετα (αριστερόστροφα) για να χαμηλώσετε το μοτέρ, ρίχνοντας όπως και πριν σε ημιαυτόματη λειτουργία. Και πάλι προσέξτε να ακούσετε το σωστό, σταθερό ήχο από τον κινητήρα και τα γρανάζια.

Ασφάλειες

 Οι ασφάλειες προστατεύουν από απότομη εκφόρτιση της μπαταρίας, που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μοτέρ ή σε άλλες ηλεκτρικές επαφές στο κιβώτιο γραναζιών. Αν για οποιοδήποτε λόγο το όπλο σας σταματήσει απότομα να λειτουργεί, το πρώτο που θα πρέπει να ελέγξετε είναι η ασφάλεια. Αν το μεταλλικό συρματάκι στην ασφάλεια δεν είναι άθικτο, αντικαταστήστε την με μια καινούρια (που μπορείτε να αγοράσετε από κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών) και δοκιμάστε να ρίξετε και πάλι. Η πιο κοινή αιτία που καίγονται οι ασφάλειες είναι η ανεπαρκής φόρτιση της μπαταρίας. Στην περίπτωση αυτή, το μοτέρ δεν μπορεί να περιστραφεί λόγω έλλειψης ενέργειας, αλλά η μπαταρία έχει ακόμα επαρκή τάση ώστε να θαρμάνει τις καλωδιώσεις και να κάψει την ασφάλεια. Αντικαταστήστε την ασφάλεια, επαναφορτίστε τη μπαταρία σας και ξαναδοκιμάστε να ρίξετε. Αν το όπλο σας έχει μπλοκάρει, δηλαδή δε ρίχνει ούτε με πλήρως φορτισμένη μπαταρία, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει βλάβη σε εξαρτήματα του πλαισίου γραναζιών. Μπορείτε να αντικαταστήσετε μια καμένη ασφάλεια με μια που έχει προδιαγραφή μέχρι 30 Αμπέρ.

Η φροντίδα του όπλου κατά τη χρήση  

Μεταχειρίζεστε το όπλο σας με προσοχή. Παρόλο που τα προϊόντα αυτά είναι κατασκευασμένα κυρίως από μεταλλικά μέρη και θεωρούνται πολύ ανθεκτικά, δεν είναι σχεδιασμένα να αντέχουν στην καταπόνηση που μπορεί να αντέξει ένα πραγματικό πυροβόλο όπλο. Αν το όπλο airsoft χτυπηθεί δυνατά, μπορεί να προκληθεί βλάβη που θα επηρεάσει την απόδοσή του, ή μπορεί το όπλο να σπάσει.https://www.airsoftclub.gr/shop/i-frontida-ton-oplon-airsoft